Výsledky vyhľadávania

 1. HERČKO, Jozef - MICHALÍKOVÁ, Miriama. Technológie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 1, s. 34-38.
  článok

  článok

 2. HERČKO, Jozef et al. Index globálnej konkurencieschopnosti a postavenie SR. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 2a, s. 64-68.
  článok

  článok

 3. HERČKO, Jozef - MAGVAŠI, Vladimír. Podniky budúcnosti ako nástroj rozvoja priemyslu. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 2, s. 8-13.
  článok

  článok

 4. MAGVAŠI, Vladimír - HERČKO, Jozef. Pokrokové priemyselné inžinierstvo a digitálne a znalostné inžinierstvo. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 2, s. 28-31.
  článok

  článok

 5. PEDAN, Marko - FUSKO, Miroslav - HERČKO, Jozef. Nové paradigmy v spoločnosti príchodom Industrie 4.0. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 5-6, s. 61-63.
  článok

  článok

 6. HERČKO, Jozef. Operačný program Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 schválený! In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 44-47.
  článok

  článok

 7. KLACKOVÁ, Martina - HERČKO, Jozef. Horizont 2020. Šanca inovovať. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 2, s. 23-25.
  článok

  článok

 8. HERČKO, Jozef. Odovzdávanie ocenenia Národná cena produktivity za rok 2012. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 5, s. 11-12.
  článok

  článok