Výsledky vyhľadávania

 1. REGULOVÁ, Henrieta. Zmyslový marketing a aromachológia : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 2. RODANIČOVÁ, Katarína. Etnocentrické správanie slovenských spotrebiteľov : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. STROPKAYOVÁ, Natália. Zelený marketing v podnikovohospodárskej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. VAJDOVÁ, Katarína. Charakteristika zahraničného obchodu EÚ v kontexte prehlbovania obchodných vzťahov s tretími krajinami : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Petrovčiková. Košice, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. VARGOVÁ, Martina. Marketingové aktivity SPA centier vybraného regiónu : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. HVIZDOŠOVÁ, Ivana. Globalizácia a jej vplyv na medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. KARHUT, Marek. Logistická stratégia ako strategický manažment vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Naqibullah Daneshjo. Košice, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. KAŠINSKÁ, Petra. Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Dudáš Pajerská. Košice, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. KONEČNÝ, Filip. Výber a návrh optimalizačného procesu v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Naqibullah Daneshjo. Košice, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. KOŠČÁKOVÁ, Katarína. Ekonomická globalizácia a jej vplyv na životné prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha