Výsledky vyhľadávania

 1. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2021. 132 s. ISBN 978-80-225-4805-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2021. 119 s. ISBN 978-80-225-4806-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor: Miriam Mitrová. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2020. 173 s. ISBN 978-80-225-4723-9.
 4. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Meranie kvality vo vzdelávacích inštitúciách : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ROSOCHA, Ladislav. Meranie výkonnosti procesov v zdravotníckych zariadeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 86 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HERBRIK, Gabriel. Reštrukturalizácia ako nástroj zvyšovania výkonnosti podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. BÓDY, Glória. Vplyv krízy na výkonnosť vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. DUFFALOVÁ, Lucia. Možnosti analýzy akciových trhov s využitím ekonometrických metód : bakalárska práca. Školiteľ: Robert Verner. Košice, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 9. FRKAL, Petr. Porovnanie krátkodobých úverových produktov pre fyzické osoby v Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. GRIGLIAK, Ján. Ekonomika prevádzky golfového ihriska : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha