Výsledky vyhľadávania

 1. ČIRČOVÁ, Vanda. Prínos transnacionálnych korporácií pre slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. SCHLOSSÁROVÁ, Denisa. Kultúrna diplomacia vybraných členských štátov EÚ v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. ŽENČUCH, Branislav. Komparácia ekonomickej situácie v Slovenskej republike a Španielskom kráľovstve : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. ČIEFOVÁ, Michaela - GODA, Natália. Význam nation brandingu pre Slovensko: súčasné trendy a výzvy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 91-98. I-19-101-00.
  článok

  článok

 5. ČIEFOVÁ, Michaela. No More Disposable Plastics in Slovakia. In Weekly Briefing. - Budapest : China CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 1-4 online. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/07/02/slovakia-social-briefing-no-more-disposable-plastics-in-slovakia/>
  článok

  článok

 6. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Bratislava - a Town in Constant Development. In Weekly Briefing. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 16, no. 3, pp. 1-4. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/04/04/slovakia-social-briefing-bratislava-a-town-in-constant-development/>
  článok

  článok

 7. RIBANSKÁ, Martina. Vývoj a trendy národnej konkurencieschopnosti Slovenska a Rakúska : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. HANÁKOVÁ, Denisa. Aktuálne trendy a význam interkultúrneho manažmentu : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Čiefová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. ČIEFOVÁ, Michaela. Interkultúrne problémy na slovensko-rakúskom pomedzí a ich možné riešenie : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2019. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ČIEFOVÁ, Michaela - RANETA, Leonid. Slovensko a Rakúsko v kontexte migračných tendencií. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 64-75 online.
  článok

  článok