Výsledky vyhľadávania

 1. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: the Development of Slovakia's Social Strata in the Past 30 Years. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 37, no. 3, pp. [1-5] online.
  článok

  článok

 2. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Children Back in School and (Un)Traditional Easter. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 39, no. 3, pp. 1-5 online.
  článok

  článok

 3. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Intercultural Issues in Border Regions: the Case of Austria and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 60-70 online.
  článok

  článok

 4. BACULÁKOVÁ, Kristína - ČIEFOVÁ, Michaela. Environmentálne povedomie študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 7-20 online. VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 5. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Fight Against the SMA Disease. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 27, no. 3, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 6. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Education Challenges in the Time of Pandemic. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 29, no. 3, pp. 1-4 online [4,87 NS].
  článok

  článok

 7. ČIEFOVÁ, Michaela - RAK, Pavol. Nemecký jazyk ako komunikačné médium vedy, hospodárstva, práva a medzinárodných vzťahov. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 159-166 online.
  článok

  článok

 8. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Current Mood in the Slovak Society in the Context of the Latest Anti-Pandemic Measures. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 33, no. 3, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 9. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing : the Impact of the Pandemic on Tourism in Slovakia. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 31, no. 3, pp. 1-4 online [5 NS].
  článok

  článok

 10. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Major Societal Issues of the Year 2020 Revisited. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 35, no. 3, pp. 1-5 online.
  článok

  článok