Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 285  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0054930^"
 1. MIHALČOVÁ, Bohuslava - BARKÓCIOVÁ, Miroslava - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Megatrend 2020-2030 - starnutie populácie a niektoré jeho dôsledky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 4-12 online.
  článok

  článok

 2. Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. Editori: Bohuslava Mihalčová, Barbora Gontkovičová, Lucia Benková, Silvia Hrehovčíková. 1. vydanie. Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. 204 s. ISBN 978-83-65547-20-0.
 3. Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Barbora Gontkovičová, Michal Fabuš ml. 1. vydanie. Boskovice : Nakladatelství František Šalé - Albert, 2021. 126 s. GAAA č. 5-5/2020. ISBN 978-80-7326-323-2.
 4. GONTKOVIČOVÁ, Barbora - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Rodové rozdiely pri práci na dobu určitú. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 4, s. 34-40 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 5. „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Redakčné a zostavovateľské práce: Jozef Zuzik, Katarína Petrovčiková, Janka Kopčáková, Barbora Gontkovičová ; recenzenti: Zuzana Hrabovská, Ladislav Mixtaj. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. 55 s. [3 AH]. ISBN 978-80-225-4868-7.
 6. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Služby - vybrané problémy. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 4-8 online.
  článok

  článok

 7. JANOŠKOVÁ, Mária Ria. Personálny marketing na trhu práce. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 17-23 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 8. LIESKOVSKÁ, Mária Anna - LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Právny aspekt používania vybraného produktu v čase pandémie COVID. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 31-36 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 9. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. E-Commerce - Online trh na Slovensku v čase pandémie. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 9-16 online.
  článok

  článok

 10. WEISS, Erik - ZUZIK, Jozef. Návrh na vytvorenie modelu marketingovej organizácie v destinácii Domica - Aggtelek. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 42-49 online.
  článok

  článok