Výsledky vyhľadávania

 1. STEINHAUSER, Dušan. Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách : monografia. Recenzenti: Ľuboš Pavelka, Peter Árendáš, Miroslava Čukanová, Rastislav Martiška. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 89 s. [6,07 AH]. ISBN 978-80-225-4808-3.
 2. HULA, Róbert. Neuromarketing ako súčasť spotrebiteľskej neurovedy. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 70-78 online.
  článok

  článok

 3. HRINKO, Ján. Pozícia zahraničného obchodu v ekonomike Slovenskej republiky z pohľadu jej exportnej výkonnosti. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 60-69 online.
  článok

  článok

 4. CHLEBCOVÁ, Andrea. Vývoj zahraničného obchodu Vyšehradskej skupiny so západným Balkánom na základe vnútroodvetvového obchodu. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 79-88 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 5. GÁLL, Jozef - ÖZOĞLU, Martina. Využitie klasickej lineárnej regresie v analýze závislosti tržieb od návštevnosti v cestovnom ruchu. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 36-42 online. I-20-107-00, KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. JÁNOŠKOVÁ, Kristína. Implementácia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku a v Českej republike v programovom období 2014-2020. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 99-109 online.
  článok

  článok

 7. FRASCH, Alexander. Konzekvencie pôsobenia pandémie COVID-19 na výkony v medzinárodnej osobnej leteckej doprave. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 26-35 online.
  článok

  článok

 8. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 7-14 online. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 9. DRUŽBACKÁ, Barbora. Potenciál zahraničnoobchodných vzťahov EÚ a Číny. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 15-25 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 10. JANKOVIČ, Michal. Predaj elektromobilov vo svete a na Slovensku. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 89-98 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok