Výsledky vyhľadávania

 1. BRNČÍKOVÁ, Kristína. Čínsko-pakistanské partnerstvo v novom miléniu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. ĎALOGOVÁ, Andrea. Vzťahy Ruska s Európskou úniou za vlády V. V. Putina : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. CVACHO, Boris. Vplyv občianskej vojny v Sýrii na politickú debatu vo V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. KORDOVANÍKOVÁ, Lenka. Pobaltské štáty v platforme 17+1 : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Ondriaš. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. ONDRIAŠ, Juraj. Islamský turizmus v Číne. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 538-545 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 6. BROCKOVÁ, Katarína et al. Report on Slovakia. Editors: Ľubica Harakaľová, Katarína Brocková. In CEE Countries in Europe: Towards Centre or Periphery : Country Reports on Croatia, Latvia and Slovakia. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-06-7, pp. 131-214 online.
  článok

  článok

 7. ONDRIAŠ, Juraj. Chinas Challenge to EU Soft Power in Central Europe. In Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky. naukovo praktičnoji konferenciji. Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2020. ISBN 978-966-992-329-5, s. 25-30.
  článok

  článok

 8. ONDRIAŠ, Juraj. The Economic Foundation of Chinese Soft Power in Slovakia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 296-300 online.
  článok

  článok

 9. ONDRIAŠ, Juraj. The Attitude of the Forming “EU Core” Toward the 17+1 Platform. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 670-677 online.
  článok

  článok

 10. ONDRIAŠ, Juraj. Slovakia External Relations Briefing: External Relations of Slovakia: The COVID-19 Pandemic. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 28, no. 4, pp. 1-4 online.
  článok

  článok