Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 136  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0057214^"
 1. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Recenzenti: Erika Neubauerová, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 261 s. [11,682 AH]. ISBN 978-80-225-4757-4.
 2. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 3. OTRUBOVÁ, Sofia. Využívanie eurofondov na Slovensku v komparácii s inými krajinami Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. VASIĽ, Jakub. Analýza rozpočtu, verejných financií, ich efektívnosť a vývoj vo vybranom subjekte verejnej správy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. ZIGOVÁ, Patrícia. Dane ako rozhodujúci príjem rozpočtov všetkých vládnych úrovní s aplikáciou vo vybraných štátoch : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. PIKÁLIOVÁ, Betina. Vývoj a štruktúra rozpočtových príjmov a výdavkov vo vybranom samosprávnom kraji : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. PINTEŠOVÁ, Martina. Rozdiely v príjmovej kapacite miestnych samospráv : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. PETŐCZOVÁ, Natália. Determinanty rozhodovania sa voličov pri výbere kandidátov na primátora mestskej samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. PONIŠTIAKOVÁ, Katarína. Ekonomizácia územnej samosprávy v rámci aplikácie nových modelov riadenia v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha

 10. KADLÍČKOVÁ, Ivana. Miestne dane a ich vplyv na hospodárenie miest a obcí Trnavského kraja : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha