Výsledky vyhľadávania

 1. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Vybrané zmeny v zdaňovaní príjmov podnikateľských subjektov od roku 2018. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2018. ISSN 1335-5813, 2018, roč. 18, č. 1, s. 27-32. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 2. BAGIOVÁ, Alexandra. Analýza účtovnej závierky vybranej zdravotnej poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. BUTTKOVÁ, Jaroslava. Finančná analýza vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. SUĽOVÁ, Martina. Analýza finančnej situácie podniku vo vybranom odvetví : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2018. 92 s.
  kniha

  kniha

 5. ČERŇANSKÁ, Kristína. Finančná analýza vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2017. 96 s.
  kniha

  kniha

 6. GRIAČ, Peter. Analýza účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2017. 94 s.
  kniha

  kniha

 7. BANGO, Valentín. Analýza finančnej výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Finančná výkonnosť podnikateľských subjektov SR v období rokov 2007-2016. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 173-184. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok

 9. ČERNIČKOVÁ, Natália. Analýza finančnej situácie a výnosnosti vybraného výrobného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2017. 93 s.
  kniha

  kniha

 10. HRABKOVÁ, Daniela. Súčasné trendy v meraní výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2017. 92 s.
  kniha

  kniha