Výsledky vyhľadávania

 1. Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch. Internationalen Tagung. Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch : sammelband der Beiträge der XI. internationalen Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei : 1. - 3. juli 2012, Banská Bystrica. Recenzentky: Zuzana Bohušová, Dagmar Košťálová. 1. vyd. Banská Bystrica : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska - SUNG, 2014. CD-ROM [238 s.]. ISBN 978-80-971700-0-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch

  elektronická kniha

 2. SOVINEC, Tomáš. Was macht einen Dolmetscher zum richtigen Dolmetscher? In Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch. Internationalen Tagung. Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch : sammelband der Beiträge der XI. internationalen Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei : 1. - 3. juli 2012, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska - SUNG, 2014. ISBN 978-80-971700-0-4, s. 170-179 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. Od textu k prekladu VIII. Reviewers: Elena Baranová, Zuzana Bohušová. 1. vydání. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. 222 s. online. APVV-0226-12. ISBN 978-80-7374-095-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. TUHÁRSKA, Zuzana. Možnosti skúmania odborného právneho textu prostredníctvom korpusovej analýzy. In Od textu k prekladu VIII. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. ISBN 978-80-7374-095-5, s. 174-185 online. APVV-0226-12.
  článok

  článok

 5. VAJIČKOVÁ, Mária et al. Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristischer Texte : am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte der Europäischen Union. Rezensenten: Peter Ďurčo, Zuzana Bohušová. 1. Auflage. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2011. [152 s.] [7,7 AH]. VEGA 1/0717/10. ISBN 978-3-933586-88-9.
 6. VAJIČKOVÁ, Mária - ĎURICOVÁ, Alena - TUHÁRSKA, Zuzana. Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Recenzenti: Peter Ďurčo, Zuzana Bohušová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied, 2009. [110 s.] [5,50 AH]. ISBN 978-80-8083-834-8.