Výsledky vyhľadávania

 1. ZIKMUNDA, Martin. Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť? In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2015. ISSN 1335-4787, 2015, roč. 11, č. 1-2, s. 19. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_1_2_2015_inz.Zni0.pdf>
  článok

  článok

 2. ZIKMUNDA, Martin. Software SCO UNIX. In MAA: měsíčník pro management a aplikace výpočetní techniky, 1993, roč. 33, č. 3, s. 21-24.
  článok

  článok

 3. ZIKMUNDA, Martin. Syntax a TotalNET. In MAA: měsíčník pro management a aplikace výpočetní techniky, 1993, roč. 33, č. 3, s. 20.
  článok

  článok