Výsledky vyhľadávania

  1. OLEXA, Lukáš. Právo obce na samosprávu a spôsob jeho ústavného zakotvenia v krajinách Vyšehrádskej skupiny. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISSN 1214-4967, 2016, roč. 13, č. 1, s. 37-50.
    článok

    článok

  2. OLEXA, Lukáš. Ústavné zakotvenie práva na samosprávu v Maďarsku. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. ISSN 1335-7182, 2014, roč. 15, č. 2, s. 18-26.
    článok

    článok