Výsledky vyhľadávania

 1. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KMECOVÁ, Klaudia. Zdokonaľovanie internej kontroly vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Paprskárová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. LESNÍKOVÁ, Ingrid. Využitie informačno-komunikačných technológií v kontrolnom procese : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Paprskárová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. POBIJAKOVÁ, Mária. Vodcovstvo založené na správaní vodcu : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Paprskárová. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. DUTKOVÁ, Michaela. Zdokonaľovanie interného auditu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Paprskárová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. What is Good About Control(-ling). In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 52-64 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 7. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - MIŠÚN, Juraj. Dôležitosť využitia samokontroly v kontrolnom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 361-368 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 8. SOCHANIČ, Vladislav - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Controlling in Manufacturing Enterprises Operating in the Territory of the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online.
  článok

  článok

 9. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Úroveň samokontroly v závislosti od stupňa riadenia. In Ekonomika Management Inovace : vědecko-odborný časopis moravské vysoké školy Olomouc. - Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc. ISSN 1804-1299, 2019, roč. 11, č. 1, s. 7-15 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 10. ČISOVSKÝ, Dávid. Interná kontrola : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Paprskárová. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha