Výsledky vyhľadávania

 1. Zákon o službách zamestnanosti s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 5, s. 7-304.
  článok

  článok

 2. BONEK, Martin. Zákon o odpadoch. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 13-14, s. 2-423.
  článok

  článok

 3. BONEK, Martin. Pôžičkový fond. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 268-281.
  článok

  článok

 4. BONEK, Martin. Nové odpadové hospodárstvo. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 89-237.
  článok

  článok

 5. BONEK, Martin. Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 11, s. 6-61.
  článok

  článok

 6. BONEK, Martin. Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 11, s. 62-85.
  článok

  článok

 7. BONEK, Martin. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 4, s. 5-156.
  článok

  článok

 8. BONEK, Martin. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 257-265.
  článok

  článok

 9. BONEK, Martin. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2015, roč. 20, č. 12, s. 6-296.
  článok

  článok