Výsledky vyhľadávania

  1. ŠIMKOVÁ, Eva. Uplatnenie absolventov vysokých škôl študijných odborov automobilového priemyslu na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 86 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠIMKOVÁ, Eva. Vplyv študentov na lokálny trh práce : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Sekelský. Bratislava, 2015. 46 s.
    kniha

    kniha