Výsledky vyhľadávania

 1. KARELOVÁ, Silvia. Dokumentačná povinnosť k transferovému oceňovaniu - zmeny od 1.1.2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 10, s. 9-26.
  článok

  článok

 2. KARELOVÁ, Silvia. Transferové oceňovanie a vybrané transakcie tuzemských závislých osôb. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 12, s. 143-152.
  článok

  článok

 3. KARELOVÁ, Silvia. Metódy transferového oceňovania. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-0897, 2015, roč. 20, č. 14, s. 91-104.
  článok

  článok