Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 26  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0061921^"
 1. BENKO, Peter. Vplyv vybraných kognitívnych funkcií na výber dane. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 2. BENKO, Peter. Vplyv represívnych nástrojov na výber daní, prehľad experimentálnej literatúry. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. 1-10 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : záverečná správa projektu VEGA 1/0443/15 : začiatok riešenia: január 2015; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2019. [16 s.]. VEGA 1/0443/15.
 4. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Prístupy správy daní k eliminácií daňových únikov a daňových podvodov. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. FIGEĽOVÁ, Sára. Teoretické prístupy k optimálnemu zdaneniu spotreby : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Benko. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. VALLOVÁ, Klaudia. Metódy výpočtu daňových únikov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Benko. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. JANOŠKA, Samuel. Manažment riadenia rizík pri správe daní v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Benko. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. MORAVČÍKOVÁ, Martina. Teoretické prístupy k optimálnemu zdaneniu príjmov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Benko. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. BENKO, Peter. Impact of Corruption on Tax Collection. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 56-63 online.
  článok

  článok

 10. JURAČKOVÁ, Martina. Daňový systém v kontexte vývoja trhu práce v podmienkach Slovenskej republiky a vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Benko. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.