Výsledky vyhľadávania

  1. MŰHLBACHER, Jűrgen - SIEBENALER, Tom - WŰRFLINGSDOBLER, Ulrike. The Rise of non-financial performance measures in annual reports. An analysis of ATX-listed companies. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527, 2016, roč. 10, č. 25, s. 9-21.
    článok

    článok