Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 18  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0067150^"
 1. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ZAHRADNÍK, Peter. Internet of Things and Its Use in Business Entities of the World. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 29-42 online. I-21-105-00.
  článok

  článok

 2. RIAPOŠ, Adam. Informačné systémy na podporu podnikových procesov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Zahradník. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. KOHUTOVIČOVÁ, Adriána. MS Excel ako podporný nástroj riadenia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Zahradník. Bratislava, 2021. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. ZAHRADNÍK, Peter. Internet of Things As a Business Support Tool. In The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, pp. 127-132. I-21-105-00.
  článok

  článok

 5. ZAHRADNÍK, Peter. Tvorba výrobného plánu a výrobného programu podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 217-225 online. VEGA 1/0767/21.
  článok

  článok

 6. ZAHRADNÍK, Peter. Preskúmanie zavedenia prístupov digitalizácie v podnikoch. In Digitalizácia podnikov a aplikovanie digitálnych technológií v podnikových procesoch : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4889-2, s. 74-85 online. I-21-105-00.
  článok

  článok

 7. ZAHRADNÍK, Peter - ROMANOVÁ, Anita. Využitie neštandardných kancelárskych aplikácií v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 475-482 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. KAROLČÍK, Boris. Využitie kancelárskych aplikácií na báze cloudových služieb v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Zahradník. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. ZAHRADNÍK, Peter - BELÁŇOVÁ, Benita. Súčasné trendy v oblasti IKT a ich vplyv na manažment. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 512-522 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 10. ZAHRADNÍK, Peter - KOKLES, Mojmír. Trendy v ERP systémoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 686-692 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok