Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEVČÍK, Jakub. Riadenie podnikových procesov aplikáciami Google. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 66-75 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 2. ŠEVČÍK, Jakub - ROMANOVÁ, Anita. IT Governance a realizácia investícií do IT. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 114-121 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 3. ŠEVČÍK, Jakub. E-procurement a elektronické výberové konania ako nástroje moderného nákupu spoločností. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 558-563 online.
  článok

  článok

 4. ŠEVČÍK, Jakub. Meranie rizika v investičnom rozhodovaní : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠEVČÍK, Jakub. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha