Výsledky vyhľadávania

  1. SZABÓ, Péter Márk. Vybrané problémy zdaňovania daňou z pridanej hodnoty a osobitosti ich účtovného zobrazenia v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2019. 63 s.
    kniha

    kniha

  2. SZABÓ, Péter Márk. Majetok v poľnohospodárskom družstve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2017. 46 s.
    kniha

    kniha