Výsledky vyhľadávania

  1. ČELÁR, Adam. Substantívne postupy ako jeden z nástrojov dosiahnutia cieľa auditu : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2019. 70 s.
    kniha

    kniha

  2. ČELÁR, Adam. Etické princípy v zákone o účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2017. 39 s.
    kniha

    kniha