Výsledky vyhľadávania

  1. LABAJ, Martin. Effectiveness of Value Investing Strategy and Mean-Variance Portfolio Optimization in Terms of TheEfficient Market Hypothesis: Evidence From TheVisegrad Group Stock Markets : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2019. 73 s.
    kniha

    kniha

  2. LABAJ, Martin. Komparácia podielových fondov v správe správcovských spoločností na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Hudcovský. Bratislava, 2017. 57 s.
    kniha

    kniha