Výsledky vyhľadávania

 1. BAHNOVÁ, Nikola. Zmeny v platobných službách podľa smernice PSD2 : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Košťálová. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. DOBŠOVIČOVÁ, Zuzana. Vývoj zadlženosti domácností na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Košťálová. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. HALGAŠ, Samuel. FinTech spoločnosti v slovenskom bankovom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Košťálová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. SOLONINKOVÁ, Frederika. Stresové testovanie bankového sektora na úrovni EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Košťálová. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. VALEK, Juraj. Peer-to-peer úvery na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Košťálová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Indikátory včasného varovania v bankových systémoch vybraných krajín Eurozóny : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2020. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Research in International Business and Finance. - Amsterdam : Elsevier. ISSN 1878-3384, 2020, vol. 51, pp. 1-14 online.
  článok

  článok

 8. SLJUKA, Nina. Zhodnotenie kapitálovej primeranosti bánk na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Košťálová. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Starý Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4608-9, pp. 7.
  článok

  článok

 10. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Exploring Driving Forces of Household Dept in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 4, s. 399-414. ITMS 26240120032, VEGA 1/0693/17, KEGA 030EU-4/2017.
  článok

  článok