Výsledky vyhľadávania

 1. DOBRIOVÁ, Rita. Akvizície realizované Čínou v EÚ (na príklade vybraného odvetvia) : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Královičová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 2. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Zahraničnoobchodná expanzia Číny a jej dosahy na presadzovanie ekonomických záujmov Európskej únie (na príklade vybraného odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela - BRONČEK, Juraj. The One Belt One Road project – an Instrument to Globalize the World Economy the Chinese Way. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 1-10 CD-ROM. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 4. KITTOVÁ, Zuzana - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Curriculum design at the University of economics in Bratislava, Slovak republic – the case of a specific course. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 476-483. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 5. KITTOVÁ, Zuzana - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. China on the path towards leadership in tertiary education. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 503-511. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 6. MIKULÁŠ, Ľubomír. Úverová tieseň v bankovom sektore ako jeden z kritických bodov globálnej hospodárskej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Královičová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. VARGOVÁ, Lenka. Vplyv členstva Číny vo WTO na medzinárodné obchodné toky : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Královičová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. TÓTHOVÁ, Katarína. Fúzie a akvizície Číny realizované na európskom kontinente (na príklade vybraného odvetvia) : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Královičová. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. STARÁ, Natália. Energetická spolupráca Ruska a Číny v kontexte sankcií voči Rusku a perspektívy jej ďalšieho vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Královičová. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. BARTKOVÁ, Katarína. Stratégia „Jeden pás, jedna cesta“ a konzekvencie pre európsky kontinent : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Královičová. Bratislava, 2017. 93 s.
  kniha

  kniha