Výsledky vyhľadávania

  1. CEHELSKÝ, Sebastián. Zhodnotenie využitia projektov zo štrukturálnych fondov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2020. 73 s.
    kniha

    kniha

  2. CEHELSKÝ, Sebastián. Zhodnotenie finančného zdravia vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2018. 51 s.
    kniha

    kniha