Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef - NOVOTNÝ, Marcel. Analysis of Tax Havens Around the World. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 68-75 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 2. KOPČÁKOVÁ, Janka - NOVOTNÝ, Marcel. Types of Wages and Calculation of Net Wages. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 50-63.
  článok

  článok

 3. PODLASOVÁ, Anežka - ŠIKÝŘ, Petr - NOVOTNÝ, Marcel. Zlepšení systému odpadového hospodářství v ČR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 70-77.
  článok

  článok

 4. MANOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Marcel - CHOPECKÝ, Jakub. Zdaňovanie nadnárodných spoločností. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 112-121.
  článok

  článok

 5. MANOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Marcel. Elektronický obchod z pohľadu dane z príjmov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 85-92.
  článok

  článok

 6. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - NOVOTNÝ, Marcel. Financial Analysis of Selected Company. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 208 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. LUKÁČ, Jozef et al. Financial Performance of Healthcare Facilities in Slovak Republic. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2019, vol. 14, no. 3, pp. 642-650.
  článok

  článok

 8. POTOMA, Radoslav - NOVOTNÝ, Marcel. Analýza ukazovateľov rentability a likvidity v podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 8-11.
  článok

  článok

 9. OLEXOVÁ, Cecília - NOVOTNÝ, Marcel. Vykonávanie daňovej kontroly ako nástroj na odhalenie daňových únikov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 181-189 CD-ROM. APVV-16-0160.
  článok

  článok

 10. SIMONIDESOVÁ, Jana - MORAVEC, Ladislav - NOVOTNÝ, Marcel. Aplikácia zdanenia nadnárodných spoločností. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 67-77 CD-ROM.
  článok

  článok