Výsledky vyhľadávania

 1. HERINGES, Walter. Komparácia zahraničnej politiky Rakúskej republiky a Maďarska v rokoch 2014-2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Csányi. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. JAROŠOVÁ, Radka. Komparácia zahraničnej politiky Slovenskej republiky a Českej republiky v rokoch 2014-2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Csányi. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. TÓTHOVÁ, Noémi. Súčasná zahraničná politika Maďarska : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Csányi. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. ČULKOVÁ, Darina. Československá zahraničná politika v rokoch 1989-1992 : diplomová práca. Školiteľ: Peter Csányi. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 5. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Komparácia zahraničnej politiky Slovenskej republiky a Maďarska v rokoch 2014-2018 : diplomová práca. Školiteľ: Peter Csányi. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. KUCHARČÍK, Rudolf - ZUBRO, Tetyana. Negatívne dôsledky ozbrojeného konfliktu na Ukrajine: vybrané aspekty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 252-257 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. CSÁNYI, Peter. Impact of Immigration on Europe and Its Approach Towards the Migration (European Union States VS Visegrad Group Countries). - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 4-23.
  článok

  článok

 8. JANUBOVÁ, Barbora. Perspektíva islamského bankovníctva v Španielsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 176-182 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. ČECH, Ľubomír. Tawhídna ekonomika ako variant islamského ekonomického modelu v podmienkach Iránskej islamskej republiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 83-91 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 10. JANČÍKOVÁ, Eva - ILJAZI, Elida. Albánska cesta k slobode vierovyznania a mierového spolužitia obyvateľov rôznych vierovyznaní. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 160-165 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok