Výsledky vyhľadávania

 1. VARGOVÁ, Dominika. Prenosné zručnosti tlmočníka. Keď je tlmočník zároveň moderátorom. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 557-569 online.
  článok

  článok

 2. BENKOVIČOVÁ, Monika. Comparison of the two Slovak Translations of the Novel the Picture of Dorian Gray : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. BIŠČOVÁ, Magdaléna. Analysis of Slovak Translation of Guards! Guards! of Series Discworld by Terry Pratchett : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. KUPKOVÁ, Dominika. Puns in Audiovisual Translation : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. TEJOVÁ, Kristína. Communication Skills as One of the Main Prerequisites in the Field of Translation : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. URMINSKÁ, Dominika. English Children's Literature in the Slovak Translation. Analysis of the Translation of the Selected Work by David Walliams : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 91 s.
  kniha

  kniha

 7. CHMELÁROVÁ, Zuzana - PASIAR, Ladislav - VARGOVÁ, Dominika. The Level of Student's Creativity and Their Attitude to the Project-Based Learning. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Educational Sciences & Psychology. - Bucuresti : Petroleum - Gas University of Ploiesti. ISSN 2247 – 8558, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 3-15 online.
  článok

  článok

 8. ŠTEFČÍK, Jozef. Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov : pre všetkých, ktorí chcú pracovať na voľnej nohe, ale nevedia, kde a ako začať. Recenzenti: Vítězslav Vilímek, Dominika Vargová. 1. vydanie. Brno : Translogia, 2019. 214 s. [10,7 AH]. ISBN 978-80-973351-0-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. STREDÁKOVÁ, Barbora. Abbreviations and Acronyms in the Slang of Youth : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. BOLEKOVÁ, Simona. Intercultural Communication in Teaching English as a Foreign Language : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha