Výsledky vyhľadávania

  1. ZÁVADSKÝ, Cyril - PETIK, Lukáš - STRIČÍK, Michal. Ekonomicko-environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z odpadu v podmienkach Slovenskej republiky. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 31-35 online. VEGA 1/0582/2017.
    článok

    článok

  2. PETIK, Lukáš. Ekonomicko - environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z odpadu v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 53 s.
    kniha

    kniha