Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 20  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0090931^"
 1. CHOCHOLATÁ, Michaela. Purchasing Power Parity and Cointegration: Evidence from Latvia and Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 4, s. 344-358. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 2. CHOCHOLATÁ, Michaela. Aplikácia Johansenovej kointegračnej metódy pri testovaní platnosti parity kúpnej sily na Slovensku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 4, s. 481-495. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 3. CHOCHOLATÁ, Michaela. Monetárne modely výmenného kurzu SKK/EUR: kointegračný prístup. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 33-51. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 4. CHOCHOLATÁ, Michaela. Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 52-65. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 5. IVANIČOVÁ, Zlatica et al. Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/4652/07 : doba riešenia od 01/2007 do 12/2009. Bratislava, 2009. [20 s.]. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Prehľad vývoja problematiky časovej konzistencie ekonomickej politiky. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2009. ISSN 1213-2446, 2009, roč. 9, č. 1, s. 44-68. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 7. CHOCHOLATÁ, Michaela. Validity of the purchasing power parity in the selected European Union's countries: stationarity and cointegration approach. Recenzovali: Helena Brožová ... [ et al. ]. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 September 2009. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. ISBN 978-80-213-1963-9, s. 153-158. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 8. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Are the prices of the driving fuel in the Slovak economy making asymmetric? Recenzovali: Helena Brožová ... [ et al. ]. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 September 2009. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. ISBN 978-80-213-1963-9, s. 306-311. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 9. CHOCHOLATÁ, Michaela. Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 7-12. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok

 10. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Časovo-konzistentná fiškálna a monetárna politika. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 122-139. VEGA 1/4652/07. 1/4652/07, VEGA, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.