Výsledky vyhľadávania

 1. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Anita Romanová, Peter Markovič, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 131 s. ISBN 978-80-225-4521-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 2. Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Redakčné a zostavovateľské práce: Marta Matulčíková ; recenzenti: Emília Papulová, Pavol Kita, Zdenka Macková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 81 s. [4,2 AH]. ISBN 978-80-225-4513-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 136 s. [8,60 AH]. ISBN 978-80-225-4526-6.

 4. LJUDVIGOVÁ, Ivana - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vodcovstvo : teória a prípadové štúdie. Recenzenti: Emília Papulová, Rudolf Gálik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 237 s. [16,79 AH]. ISBN 978-80-225-4529-7.

 5. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti: Miroslav Majtán, Roman Šíp. 2. upravené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [100 s.] [3,08 AH]. ISBN 978-80-225-4516-7.

 6. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 7. Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. Redakčné a zostaviteľské práce: Zuzana Joniaková ; vedeckí recenzenti: Nadežda Jankelová, Eliška Záležáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [4,1 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-225-4480-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. Dostupné na : <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 9. POLLÁK, František. Vybrané aspekty riadenia reputácie v prostredí internetu : habilitačná práca. Oponent: Peter Dorčák... [et al.]. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia (editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (scientific reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1 vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [759 s., 48,06 AH]. ISBN 978-80-225-4435-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha