Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. Dostupné na : <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. Redakčné a zostaviteľské práce: Zuzana Joniaková ; vedeckí recenzenti: Nadežda Jankelová, Eliška Záležáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [4,1 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-225-4480-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4, dĺžka fronty rezervácií 2]

 4. Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia (editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (scientific reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1 vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [759 s., 48,06 AH]. ISBN 978-80-225-4435-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Anita Romanová, Peter Markovič, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 130 s. ISBN 978-80-225-4409-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. RYBÁROVÁ, Daniela. Aplikovaná analýza rizika v podmienkach znaleckej praxe : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 42 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4423-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 7. DORČÁK, Peter. Analytický pohľad na podmienky maloobchodných sietí v odbytovom kanáli a porovnanie s podmienkami najväčšieho online maloobchodného predajcu : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 91 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-8165-228-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st ed. Brno : Munipress, 2017. CD-ROM [119 s., 8,75 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-80-210-8854-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. POLLÁK, František. Vybrané aspekty riadenia reputácie v prostredí internetu : habilitačná práca. Oponent: Peter Dorčák... [et al.]. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav - KOVALEV, Andrej. Podnikanie v stavebníctve. Recenzenti: Alena Chodasová, Peter Švorc. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. [11,67 AH]. ISBN 978-80-225-4433-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]