Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. Milan Kubica a kolektív autorov ; redakčné a zostavovateľské práce: Peter Štetka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 64 s. [4,78 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4809-0.
 2. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. Dostupné na : <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. konferencia. Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Henrieta Pavolová, Tomáš Bakalár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 193 s. [9,65 AH]. ISBN 978-80-225-4829-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. Edited by: Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Monika Raková, Mária Trúchlíková. 1st Edition. Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. [320 s.] [25 AH]. SHS Web of Conferences, Vol. 115. Dostupné na : <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/26/contents/contents.html> ISSN 2261-2424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita, zdravotníctvo, environment : využitie kvantitatívnych metód v praxi : vysokoškolské skriptá. Oponenti: Henrieta Pavolová, Jana Coroničová Hurajová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. CD-ROM 92 s. [4,6 AH]. ISBN 978-80-570-2792-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 102 s. ISBN 978-80-225-4840-3.
  Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  kniha

 7. BOLEK, Vladimír. Informačné technológie a počítačová gramotnosť. Recenzenti: Mojmír Kokles, Janka Chládecká. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. [120 s.] [5,173 AH]. ISBN 978-80-225-4864-9.
 8. Ekonomika, financie a manažment podniku XIV. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 529 s. [26,45 AH]. ISBN 978-80-225-4763-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Anita Romanová, Peter Markovič, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 102 s. ISBN 978-80-225-4732-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. BARTH, Martin. Vertikale Post-Merger-Integrationsgestaltung vom Tier 1-Einzelfertiger zur Tochtergesellschaft eines Premiumautomobilherstellers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha