Výsledky vyhľadávania

 1. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Eduard Baumöhl, Zuzana Brokešová ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 259 s. [20,74 AH]. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0693/17, VEGA 0257/18, KEGA 030EU-4/2017, APVV-15-0666. ISBN 978-80-225-4609-6.
 2. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Grandhotel****, (Starý Smokovec, Slovak Republic) [elektronický zdroj]. Reviewers: Eva Horvátová, Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová. 1st Edition. Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. CD-ROM 37 s. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0693/17, VEGA 1/0257/18, KEGA 030EU-4/2017, APVV-15-0666. Dostupné na : <http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk> ISBN 978-80-225-4608-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. DOROCÁKOVÁ, Michaela. Indexové obchodovanie a indexové fondy ako špecifická forma investovania : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2018. 111 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. TATARINA, Alina. Investičné rozhodnutie: The Coca-Cola Company vs. PepsiCo : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. VIŠINSKÝ, Juraj. Medzinárodné toky zdrojov medzi Veľkou Britániou a ostatnými krajinami EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. LOVÁSZ, Peter. Zmeny menovej politiky v období finančnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. RÁCZ, Zoltán. Medzibankové úrokové sadzby vo vybraných krajinách Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Malacká. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. MUCHOVÁ, Martina. Úloha interného auditu v období finančnej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2018. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. SUROVÝ, Michal. Využitie technickej analýzy pri obchodovaní s binárnymi opciami : diplomová práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 10. KLINCOVÁ, Nikola. Bankový sektor SR, jeho kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha