Výsledky vyhľadávania

 1. ŠILLER, Viktor. Možnosti financovania bývania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Škodová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 2. DOLEŽAL, Miloslav. Úloha amerického dolára v medzinárodnom menovom systéme : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kováčová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 3. KOREŇ, Peter. Riziká v zabezpečení hypotekárnych obchodov komerčných bánk v súčasnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 4. FÓTYIKOVÁ, Erika. Vplyv politického cyklu na finančný trh : diplomová práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 5. KRÁĽOVIČOVÁ, Michaela. Banková únia : diplomová práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2017. 78 s.
  kniha

  kniha


 6. ŠEBEST, Štefan. Podmienky IPO na vybraných akciových burzách : diplomová práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. HUDCOVSKÝ, Jaroslav. Efektívnosť fungovania penzijných fondov na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Zuzana Brokešová ... [et al.]. - Registrovaný: Web of Science. 1st ed. Bratislava : EKONÓM, 2017. viii, 294 s. [23 AH]. VEGA 1/0326/15, VEGA 1/0124/14. ISBN 978-80-225-4362-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. GVOZDJÁK, Vladimír. Analýza rizík na trhu vládnych dlhopisov s dopadom na bankový sektor : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ŠARO, Igor. Vyhodnocovanie rizík derivátových obchodov a ich vplyv na kapitálovú primeranosť komerčných bánk SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2017. 92 s.
  kniha

  kniha