Výsledky vyhľadávania

 1. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Grandhotel****, (Starý Smokovec, Slovak Republic) [elektronický zdroj]. Reviewers: Eva Horvátová, Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová. 1st Edition. Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. CD-ROM 37 s. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0693/17, VEGA 1/0257/18, KEGA 030EU-4/2017, APVV-15-0666. Dostupné na : <http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk> ISBN 978-80-225-4608-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. JAKLOVSKÁ, Nina. Výhody a nevýhody zavedenia Eura a predikcia ďalšieho vývoja eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 3. JANČOVÁ, Skarleta. Riziká krajiny pri investovaní na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Malacká. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. JARCO, Tomáš. Urán ako investičné aktívum : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 5. JELUŠOVÁ, Barbora. Riziko rozvíjajúcich sa krajín z pohľadu investora : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Slobodník. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. KOHÚTOVÁ, Barbora. Únik špekulačného kapitálu a medzinárodný menový systém : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Širaňová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. KOMOROVSKÝ, Kristián. Možnosti financovania bývania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Fišera. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. KUBICOVÁ, Lenka. Morálny hazard a finančné trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. LAZARČÍK, Matúš. Zhodnotenie vývoja slovenského bankového sektora od roku 2011 : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 10. MADARÁSOVÁ, Paulína. Platobné karty poskytované retailovej klientele vo vybranej komerčnej banke na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Denis Matušovič. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha