Výsledky vyhľadávania

 1. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Zuzana Brokešová ... [et al.]. - Registrovaný: Web of Science. 1st ed. Bratislava : EKONÓM, 2017. viii, 294 s. [23 AH]. VEGA 1/0326/15, VEGA 1/0124/14. ISBN 978-80-225-4362-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. ŠEBEST, Štefan. Podmienky IPO na vybraných akciových burzách : diplomová práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 3. HUPKOVÁ, Silvia. Bankový trh na Slovensku a jeho vývoj : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 4. DMITRISHINA, Natalja. Dejiny derivátov a ich predpokladaný vývoj : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 5. PETROVIČOVÁ, Sandra. Úloha reklamy v bankovom marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. SUČANSKÁ, Veronika. Banková únia : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Malacká. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 7. SRNÁNKOVÁ, Lucia. Úverové aktivity Medzinárodného menového fondu : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Zelenková. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 8. RAČÁKOVÁ, Jana. Drahé kovy ako investičné aktívum : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 9. ĎURAJKA, Matej. Investovanie do drahých kameňov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 10. GAŠPERANOVÁ, Andrea. Vplyv prepadu cien ropy na finančný trh vybraných krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha