Výsledky vyhľadávania

 1. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Zuzana Brokešová ... [et al.]. - Registrovaný: Web of Science. 1st ed. Bratislava : EKONÓM, 2017. viii, 294 s. [23 AH]. VEGA 1/0326/15, VEGA 1/0124/14. ISBN 978-80-225-4362-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. ŠARO, Igor. Vyhodnocovanie rizík derivátových obchodov a ich vplyv na kapitálovú primeranosť komerčných bánk SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2017. 92 s.
  kniha

  kniha


 3. BEZÁK, Marek. Hodnotenie bonity firemného klienta z pohľadu komerčnej banky : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 4. ŠTEFANCOVÁ, Monika. Monetárna politika ECB : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 5. CSATÁRI, Erik. Analýza bankového sektora so zameraním na vklady a úvery : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 6. ZPĚVÁK, Richard. Finančná kríza a jej vplyv na medzinárodnú finančnú architektúru : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 97 s.
  kniha

  kniha


 7. MAGAČOVÁ, Monika. Komparácia produktov elektronického bankovníctva vo vybraných bankách v SR : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2017. 104 s.
  kniha

  kniha


 8. GERNÁT, Peter. Význam competitive intelligence na slovenskom bankovom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 9. KMEŤ, Kristián. Analýza osobných financií klienta a finančný plán : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 10. ŠAGÁTOVÁ, Ivana. Finančné deriváty a ich vývoj pred a počas finančnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha