Výsledky vyhľadávania

 1. GREGOROVÁ, Lenka. Trendy vývoja nových ekologických produktov vo vybranej oblasti : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 2. PEHÁČKOVÁ, Romana. Vnímanie reklamy generáciou Z v oblasti podpory zdravého životného štýlu : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ČVIRIK, Marián. Etnocentrizmus a rola krajiny pôvodu v spotrebiteľskom správaní : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. STANKOVÁ, Monika. Shopper marketing a jeho uplatnenie v podmienkach maloobchodu : dizertačná práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. PECHERSKY, Alexander. Multiculturalism in the management of foreign companies operating in Slovakia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. HORVÁTH, Martin. Marketing a súčasná behaviorálna ekonómia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. VAŠKOVÁ, Linda. Interaktívny marketing ako moderný prístup k trhu a k zákazníkovi : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. PUŠKÁŠOVÁ, Kristína. Úspešné budovanie marketingovej stratégie firiem (na príklade start-up firiem) : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 90 s.
  kniha

  kniha

 10. UDVARDYOVÁ, Simona. Perspektívy pre uplatnenie absolventov marketingového a manažérskho štúdia v segmente zdravotníctva : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha