Výsledky vyhľadávania

 1. ČUKANOVÁ, Miroslava. Dôsledky spoločensko-technologických zmien na dopyt po službách : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2017. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BENKOVIČOVÁ, Katarína. Konzekvencie internetovej ekonomiky na trhové služby v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. GULAŠOVÁ, Daniela. Analýza nákladov ubytovacieho zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 4. MOLNÁROVÁ, Tímea. Možnosti rozvoja vybranej destinácie CR v krajinách bývalej Juhoslávie : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 5. KIŠOVÁ, Nikola. Komparácia konkurencieschopnosti vybranej krajiny V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 6. BREZINOVÁ, Lucia. Podnikateľský zámer gastronomického zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 7. SIPOS, Patrik. Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 8. KRŠKOVÁ, Katarína. Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regíóne Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. BLIZNIAKOVÁ, Barbora. Horské chaty v cestovnom ruchu Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 10. TOBÁKOVÁ, Tereza. Finanční analýza cestovní kanceláře : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha