Výsledky vyhľadávania

 1. MAČÁKOVÁ, Jana. Fond voľného času ako predpoklad pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 2. HURTEČÁKOVÁ, Šarlota. Finančná gramotnosť obyvateľstva a vplyv na dopyt po finančných službách na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. KLOBUŠICKÁ, Petra. Medzinárodný obchod obchodno-podnikateľských služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. OLEJÁROVÁ, Sára. Plánovanie ako neoddeliteľná súčasť úspechu rodinného podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 5. ČAMAJOVÁ, Mária. Komparácia prínosov vybraných plánovaných podujatí : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. HARMAN, Jakub. Ekonomická analýza podnikateľského subjektu v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Sidor. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 7. KUBÍKOVÁ, Martina. Vývojové trendy v oblasti trhových služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 8. MORHÁČ, Marek. Poskytovanie ubytovacích kapacít prostredníctvom Airbnb : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 9. SELECKÁ, Nina. Nové trendy v zážitkovej gastronómii : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 10. DIBÚZOVÁ, Miriam. Nové trendy v zážitkovom cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha