Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 2. JEDINÁKOVÁ, Sára. Reputačný manažment vybraného podniku cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Čukanová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 3. KÁTLOVSKÁ, Mária. Podnikateľské prostredie v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Naďová Krošláková. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. HASCHOVÁ, Natália. Zhodnotenie podnikateľského prostredia vybraného regiónu cestovného ruchu pre efektívnu činnosť klastra cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Gáll. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Otvorená inovácia v prostredí poznatkovo intenzívnej produkcie služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BALAJ, Branislav. Podpora podnikania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠIMEK, Patrik. Kontroling hotela : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. JENČO, Kristián. Produkt cestovného ruchu vo vybranom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. MANÍKOVÁ, Eva. Možné konsekvencie Brexitu v podmienkach cestovného ruchu pre Európsku úniu : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Gáll. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 10. LUKÁČOVÁ, Sabína. Vzťah medzinárodných osobných leteckých dopravcov k enviromentálnej zodpovednosti : bakalárska práca. Školiteľ: Alexander Frasch. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha