Výsledky vyhľadávania

 1. VARGOVÁ, Gabriela. Plánovanie a financovanie cestovného ruchu vo vybranom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Ján Sidor. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 2. ŠÁNDOR, Adrián. Rozvoj poľovníckeho cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 3. KVAKOVÁ, Lenka. Brown-fields v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 4. SZABÓOVÁ, Veronika. Rozvoj podnikateľskej činnosti vo vybranej oblasti Podunajska : diplomová práca. Školiteľ: Helena Strážovská. Bratislava, 2017. 93 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠIMKOVIČOVÁ, Zuzana. Výkonnosť podniku verejného sektora v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. GORÁSOVÁ, Silvia. Vplyv podujatia na rozvoj regiónu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 7. FRASCH, Alexander. Informácia ako predpoklad ochrany spotrebiteľa pri predaji zájazdu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 8. LUKAČOVIČOVÁ, Alica. Efektívna komunikácia podniku cestovného ruchu prostredníctvom sociálnych médií : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 9. IGAZOVÁ, Jana. Vplyv Islamského štátu na cestovný ruch v stredomorskej oblasti : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 10. GENGEĽOVÁ, Lenka. Priestorové rozloženie príjazdových návštevníkov v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha