Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 2. GÁLL, Jozef. Mapovanie klastrov cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ÖZOĞLU, Martina. Zamestnanosť v cestovnom ruchu – satelitný účet cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. FRASCH, Alexander. Hodnotenie a manažment podnikateľských rizík v medzinárodnej leteckej osobnej doprave v podmienkach udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2021. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ÁGHOVÁ, Klára. Efektívnosť pet-friendly hotelov : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. ADAMČÍKOVÁ, Nikola. Zamestnanosť v cestovnom ruchu generovaná šedou ekonomikou : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Özoğlu. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. CSENKEYOVÁ, Karolína. Hudobný  festival ako produkt cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. ERDZIAKOVÁ, Karolína. Vplyv COVID - 19 na zamestnanosť v podnikoch cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Özoğlu. Bratislava, 2021. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. DESTEFANIS, Nataly. Racionalizácia gastronomickej prevádzky snack bar : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. GAN, Jiaoyan. Návrh projektu zavedenia produktu zážitkovej gastronómie vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha