Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 2. LITOMERICKÝ, Juraj. Kultúrny cestovný ruch. Recenzenti: Marta Matulčíková, Vladimír Krupa. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [5,25 AH]. ISBN 978-80-225-4791-8.
 3. GÁLL, Jozef. Mapovanie klastrov cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ÖZOĞLU, Martina. Zamestnanosť v cestovnom ruchu – satelitný účet cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. FRASCH, Alexander. Hodnotenie a manažment podnikateľských rizík v medzinárodnej leteckej osobnej doprave v podmienkach udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2021. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. IVNYTSKA, Erika. Inovatívne formy podnikania v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2021. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. VASILČINOVÁ, Marianna. Aktuálne trendy v kreatívnom cestovnom ruchu a možnosti ich aplikácie vo vybranom podniku na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2021. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. TCHAGIASHVILI, Mariam. Udržateľnosť cestovného ruchu ako faktor rozvoja vybraného regiónu Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: František Palko. Bratislava, 2021. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. POPOV, Oleksandr. Vplyv cestovného ruchu na ekonomický výkon vybraných krajín : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Čukanová. Bratislava, 2021. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. KALLÓS, Zoltán Dárius. Rodinné podnikanie v službách : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Naďová Krošláková. Bratislava, 2021. 50 s.
  kniha

  kniha