Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/aktualne-vydanie> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 2. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Otvorená inovácia v prostredí poznatkovo intenzívnej produkcie služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SELECKÁ, Nina. Možnosti inovácie modelu podnikania v stravovacích službách : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. SÝRNA, Katarina. Mystery shopping a jeho využitie v meraní kvality služieb : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Čukanová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. SZENDERÁKOVÁ, Miroslava. Ekonomika kúpeľného podniku so zameraním na prírodné liečebné kúpele Vyšné Ružbachy : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. LIFENKO, Karyna. Technologické inovácie v produkcii služieb cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. MIKITOVÁ, Anna. Online reputačný manažment vybranej organizácie cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 94 s.
  kniha

  kniha

 8. NAGY, Eszter. Znalostný manažment v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 9. OLEJÁROVÁ, Sára. Nástupníctvo v rodinných firmách na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Naďová Krošláková. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVALČÍKOVÁ, Barbora. Impakty zdieľanej ekonomiky na diverzifikáciu produktov v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha