Výsledky vyhľadávania

 1. DOKTOROVÁ, Dominika. Manažment rizika v podniku cestovného ruchu na medzinárodnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2019. 94 s.
  kniha

  kniha

 2. NOVÁK, Jan. Ekonomický přínos atrakce cestovního ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. BUBÁNOVÁ, Mária. Služba zákazníkovi v podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 4. ŽEMBEROVÁ, Róberta. Konkurencieschopnosť slovenských historických hotelov : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. POGÁNY, Dávid. Využitie mestskej hromadnej dopravy účastníkmi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. RAČKOVÁ, Lenka. Ekonomické prínosy neziskových mimovládnych organizácií v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. VAIT, Kristína. Outsourcing v ubytovacích zariadeniach : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. HRICOVÁ, Ema. Životný cyklus vybranej turistickej destinácie : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. TOMAJKOVÁ, Katarína. Hodnotenie únosnosti krajiny pre potreby cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. TALAPKOVÁ, Laura. Komparácia turistickej atraktivity vybraných turistických destinácií : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha