Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/aktualne-vydanie> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 2. ROJKOVÁ, Iveta. Online marketingová komunikácia : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. KRAJČÍRIK, Matej. Pamätné miesta v cestovnom ruchu Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. DZURKO, Viliam. Dynamické balíčky v praxi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. HRABKOVÁ, Dominika. Kontroling reštaurácie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. MOGYOROSIOVÁ, Eva. Racionalizácia ubytovacieho zariadenia mestský hotel : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Čukanová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. HRUŠOVSKÁ, Laura. Impakty zdieľanej ekonomiky v slovenskom cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha

 8. KOŠÍKOVÁ, Katarína. Prínosy kreatívneho turizmu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. GÁLL, Jozef. Medzinárodný obchod so službami cestovného ruchu v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. NAHÁCKA, Lucia. Potenciál "temného turizmu" na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha