Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBALA, Jozef. Výzva pre slovenské metropoly : analýza alternatívnych usporiadaní výkonu správy Bratislavy a Košíc : komentár 2018/16 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava, 2018. online 7 s. [10,5 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. RAFAJ, Oliver. Ekonomický rast miest : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2018. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. online [766 s.]. ISBN 978-80-557-1335-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. KAŇKOVÁ, Alexandra. Kompetencie a financovanie mesta Bratislava a mestských častí : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Jacko. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. BAJUSOVÁ, Martina. Segregácia rómskych žiakov a jej vplyv na prevádzku základných škôl - prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Jacko. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. GONDA, Martin. Využívanie služieb eGovernmemntu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 7. FIGLÁROVÁ, Katarína. Fungovanie základných škôl v mikroregióne Kežmarok : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 8. SVENTEK, Michal. Hodnotenie procesu implementácie podpory inovácií v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 9. KOLLÁROVÁ, Alžbeta. Univerzitné spin-off firmy v Bratislavskom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. ČELKOVÁ, Klaudia. Komunikácia samospráv prostredníctvom sociálnych médií : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Jacko. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha