Výsledky vyhľadávania

 1. ANTOLOVÁ, Marika. Hodnota za peniaze na základných školách v Bratislave : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha

 2. BARCZIOVÁ, Anikó. Univerzitné patenty ako nástroj transferu poznatkov v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2021. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. HRÍBIKOVÁ, Jana. Ekonomické a sociálne dôsledky koncentrácie ľudského kapitálu v regiónoch : diplomová práca. Školiteľ: Oliver Rafaj. Bratislava, 2021. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. BIEL, Matúš. Hodnotenie distribúcie sektorovej podpory inovácií vo firmách na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. DOBROVSKÁ, Francesca. Kreatívne centrá a ich fungovanie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Eva Belvončíková. Bratislava, 2021. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. SVITEKOVÁ, Lucia. Vysoké školy a akumulácia ľudského kapitálu v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2021. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. ROHOŇ, Jozef. Korupcia a neformálne platby v zdravotníctve Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Jacko. Bratislava, 2021. 87 s.
  kniha

  kniha

 8. HVOREČNÁ, Michaela. Evaluácia regionálnej dimenzie podpory inovácií vo firmách v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2021. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. KALAFUTOVÁ, Anna. Dopad legislatívnych zmien na rozpočty obcí : diplomová práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2021. 92 s.
  kniha

  kniha

 10. LOŠONSKÝ, Peter. Podnikanie absolventov vysokých škôl : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2021. 48 s.
  kniha

  kniha