Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBALA, Jozef. Výzva pre slovenské metropoly : analýza alternatívnych usporiadaní výkonu správy Bratislavy a Košíc : komentár 2018/16 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava, 2018. online 7 s. [10,5 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. RAFAJ, Oliver. Ekonomický rast miest : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2018. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BAČOVÁ, Patrícia. Poznatky behaviorálnych vied a navrhovanie účinnejších regulačných opatrení vo verejnej správe : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 4. BELEJ, Ondrej. Využitie poznatkov behaviorálnych vied vo verejnej politike: Sústredený výkon správy obcí SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 5. HALIENOVÁ, Dominika. Využitie bonity obce pre stimulovanie jej rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. ČECH, Ivan. Globálne hodnotové reťazce potravinárskej výroby v regiónoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. KRNČOK, Matúš. Úspešnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 - 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 8. MIŠURDOVÁ, Elena. Kvalita života v mestách SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 9. PROCHÁZKA, Martin. Evaluácia podpory stredných škôl z fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 10. ŠOKA, Michal. Oceňovanie zelených plôch v meste Bratislava na základe hedonických modelov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha