Výsledky vyhľadávania

 1. Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors: Štefan Rehák, Tomáš Černěnko ; reviewers: Tomáš Černěnko ... [et al.]. 1st edition. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [120 s., 6 AH]. ISBN 978-80-225-4472-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ŠTEFANOVIČ, Daniel. Dopad demografických zmien na mobilitu obyvateľstva vo vybranom regióne Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 3. KUREK, Dušan. Absorpcia podpory podnikania z operačných programov v programovom období 2007-2013 : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. TANKA, Zoltán. Udržateľný turizmus a ekoturizmus a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu SR : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 93 s.
  kniha

  kniha


 5. Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. online [766 s.]. ISBN 978-80-557-1335-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. SÍBERT, Adam. Vplyv lokálnych charakteristík na ceny bytov v meste : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. DUFALOVÁ, Katarína. Fragmentácia a výkonnosť miestnej samosprávy : diplomová práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2017. 114 s.
  kniha

  kniha


 8. MAKAROVÁ, Dominika. Faktory endogénneho rozvoja obce : diplomová práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. LAPŠANSKÁ, Dominika. Good governance a verejnosúkromné partnerstvo : diplomová práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2017. 108 s.
  kniha

  kniha


 10. CHMOLOVÁ, Katarína. Evaluácia vybraných opatrení regionálnej politiky Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha