Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFANOVIČ, Daniel. Dopad demografických zmien na mobilitu obyvateľstva vo vybranom regióne Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 2. KUREK, Dušan. Absorpcia podpory podnikania z operačných programov v programovom období 2007-2013 : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 3. Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors: Štefan Rehák, Tomáš Černěnko ; reviewers: Paula Puškárová ... [et al.]. 1st edition. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [120 s., 6 AH]. ISBN 978-80-225-4472-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. online [766 s.]. ISBN 978-80-557-1335-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. KAŇKOVÁ, Alexandra. Kompetencie a financovanie mesta Bratislava a mestských častí : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Jacko. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 6. BAJUSOVÁ, Martina. Segregácia rómskych žiakov a jej vplyv na prevádzku základných škôl - prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Jacko. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 7. GONDA, Martin. Využívanie služieb eGovernmemntu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 8. FIGLÁROVÁ, Katarína. Fungovanie základných škôl v mikroregióne Kežmarok : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 9. SVENTEK, Michal. Hodnotenie procesu implementácie podpory inovácií v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Valéria Némethová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 10. KOLLÁROVÁ, Alžbeta. Univerzitné spin-off firmy v Bratislavskom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha