Výsledky vyhľadávania

 1. ČILJAKOVÁ, Dominika. Nezamestnanosť absolventov škôl na Slovensku a prístupy hospodárskej politiky k jej riešeniu : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. HOJDAN, Dávid. Vplyv vzdelania na ekonomický rast a produktivitu SR : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Valachová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. HORŇÁKOVÁ, Radka. Vzťah medzi objektívne meranou a vnímanou infláciou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. KOSTREJOVÁ, Anna. Sociálna exklúzia a chudoba v Slovenskej republike v kontexte krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. KRAUSOVÁ, Nikola. Zavedenie základného univerzálneho príjmu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. KUBIŠOVÁ, Simona. Príjmové nerovnosti v Európskej únii a ich determinanty : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. MATUŠECH, Matej. Vzťah ekonomického rastu a formovanie kategórií príjmov v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. MIKULÁŠOVÁ, Veronika. Environmentálna náročnosť ekonomického rastu v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. MOŽUTÍK, Jakub. Odliv mozgov a demografická kríza na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. ONDREJKA, Šimon. Formálna prekvalifikácia a podkvalifikácia pracujúcich v SR : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha