Výsledky vyhľadávania

 1. Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 2. ŠVARDOVÁ, Viktória. Global value chains, smile curves, and automation: an input-output approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. MANDŽÁK, Peter. Market structure, entry, and competition in transition economies : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. JANKOVIČ, Patrik. The impact of inequality on accumulation of human capital and economic growth : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2020. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ŠABLATURA, Dávid. Vplyv automatizácie a digitalizácie na príjmové nerovnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. SCHWARZOVÁ, Alexandra. Ekonomické a sociálne dopady nezamestnanosti vo vybranom regióne Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. HOFERICA, Norbert. Vyhodnocovanie vývoja slovenskej ekonomiky v období od roku 2000 : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Valachová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. MIŠENDA, Michal. Dopady automatizácie na slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Viktória Švardová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠINSKÝ, Šimon. Príjmové nerovnosti na Slovensku, ich meranie a vývoj v porovnaní krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. FRANCISTI, Ivan. Socialno-ekonomické dopady priamych zahraničných investícií na vybrané krajiny západného Balkánu : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha