Výsledky vyhľadávania

 1. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 2. ŠABLATURA, Dávid. Vplyv automatizácie a digitalizácie na príjmové nerovnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠINSKÝ, Šimon. Príjmové nerovnosti na Slovensku, ich meranie a vývoj v porovnaní krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. VÝBOCHOVÁ, Barbora. Vplyv cestovného ruchu na ekonomický rast : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. MIŠENDA, Michal. Dopady automatizácie na slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Viktória Švardová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. BELÁK, Ondrej. Príjmové nerovnosti v krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠURINOVÁ, Simona. Sociálno-ekologické aspekty ekonomického rastu : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Nežinský. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. FRANCISTI, Ivan. Socialno-ekonomické dopady priamych zahraničných investícií na vybrané krajiny západného Balkánu : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. BALIAK, Matúš. Vplyv príjmových nerovností na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. GABČOVÁ, Monika. Prístupy k projekciám výdavkov systému zdravotníctva SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha