Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1484  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth k0001198^"
 1. STRAKA, Mark. Rozvoj ťahaný službami v ére globalizácie a robotiky : diplomová práca. Školiteľ: Erika Majzlíková. Bratislava, 2022. 93 s.
  kniha

  kniha

 2. FIDERMÁK, Ditrich Štefan. Súvislosti medzi príjmovou nerovnosťou, ekonomickou mobilitou a rovnosťou príležitostí : diplomová práca. Školiteľ: Erika Majzlíková. Bratislava, 2022. 76 s.
  kniha

  kniha

 3. Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 4. KUTIŠ, Oliver. Fiškálna politika a príjmová nerovnosť v Európskej Únii : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Mandžák. Bratislava, 2021. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. MASNIČÁKOVÁ, Natália. Financovanie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku v kontexte zdravotnej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. GOMULECOVÁ, Romana. Efektívnosť výdavkov slovenskej verejnej správy : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Mandžák. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. REPKOVÁ, Zuzana. Inštitucionálne rámce podpory startupov na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2021. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. HIKLOVÁ, Kristína. Efektívnosť verejného sektora na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Mandžák. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. ZONGOR, Ján. Príčiny, priebeh a dôsledky finančnej krízy na Islande : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2021. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. KONÍČKOVÁ, Bianka. Kvalita ľudského kapitálu v ekonomickom rozvoji : bakalárska práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha