Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANOVÁ, Ivana. Daňové úniky pri spotrebných daniach vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. PONIŠTIAKOVÁ, Katarína. Ekonomizácia územnej samosprávy v rámci aplikácie nových modelov riadenia v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 3. KADLÍČKOVÁ, Ivana. Miestne dane a ich vplyv na hospodárenie miest a obcí Trnavského kraja : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. PITERKA, Filip. Vybrané faktory ovplyvňujúce daňovú povinnosť právnickej osoby v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠKOLNÍK, Jakub. Vybrané aspekty zdaňovania právnickej osoby vo vybranom sektore ekonomiky SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. TURZÍKOVÁ, Monika. Vybrané aspekty daňovej kontroly v daňových sústavách krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 7. JANKOVIČOVÁ, Daša. Daň z príjmu právnických osôb v Portugalsku a jej postavenie vo verejných príjmoch : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 8. BOBUŠOVÁ, Michaela. Využitie finančnej analýzy pri hodnotení vybraného energetického podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2017. 123 s.
  kniha

  kniha


 9. UŠÁKOVÁ, Katarína. Faktory ovplyvňujúce daňové zaťaženie právnickej osoby v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 10. JOPEKOVÁ, Zuzana. Vybrané daňové náklady a ich dopad na daňové zaťaženie právnickej osoby v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha