Výsledky vyhľadávania

 1. KALOVÁ, Zdenka. Činnosti Finančnej správy SR : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. JUHÁS, Juraj. Efekty fiškálnej politiky na činnosť súkromného sektora v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. HOLIENČÍN, Martin. Kryptomena Bitcoin : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. NAGYOVÁ, Vivien. Nepriame dane ako súčasť daňových systémov krajín Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 5. ZÁLEŠÁK, Adam. Čisté životné prostredie a hospodársky rast krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. PAVLINA, Maroš. Komparácia zdaňovania spoločností vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. KRCHO, Daniel. Teoretické prístupy ekonomických škôl k tvorbe rozpočtových deficitov : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. VAJDA, Tomáš. Možnosti financovania verejného dlhu vo vybranej krajine Eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. RAKOVSKÝ, Martin. Historiografia vývoja finančných teórií v období existencie prvej Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. GRILLOVÁ, Marianna. Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko – Uhorska : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha