Výsledky vyhľadávania

 1. FEHÉROVÁ, Martina. Altruism in Economic Decision Making : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2021. 111 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zdaňovanie právnických osôb a ich vplyv na zdroje štátneho rozpočtu : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2021. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. HAKALA, Ján Dávid. Príjmy verejných rozpočtov a ich dlhodobá udržateľnosť vo vybranej krajine EÚ (Rakúsko) : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. GRAMBLIČKOVÁ, Viktória. Konvergencia regiónov Európskej únie – teória a prax : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2021. 42 s.
  kniha

  kniha

 5. BARÁNEK, Ľuboš. Dane a odvody – faktory ovplyvňujúce čistý príjem zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. BALOGHOVÁ, Vanesa. Vinársky priemysel na Slovensku a existencia spotrebnej dane z vína : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. BANKOVIČOVÁ, Lívia. Vybrané aspekty zdanenia finančných inštitúcii v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 8. BÁTOROVÁ, Martina. Automatická výmena informácií pri správe daní : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2021. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. BIČANOVÁ, Daniela. Podpora žien v daňových systémoch vybraných krajín EU : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. BERČÍK, Maroš. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb a spoločností vo vybraných štátoch západnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha