Výsledky vyhľadávania

 1. DUBROVINA, Nadiya. Optimalizácia daňovo-transferového mechanizmu v Slovenskej republike v kontexte krízových vplyvov : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. CHOVANOVÁ, Ivana. Prejavy ekonomickej kriminality a forenzné účtovníctvo : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 3. ROMANOVÁ, Renáta. Postavenie dane z príjmu právnických osôb v Nemeckej spolkovej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. GORUŠKOVÁ, Barbora. Fiškálne cielenie a strednodobé výdavkové rámce v Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. GIRIČOVÁ, Diana. Opatrenia a účinky fiškálnej politiky na mieru nezamestnanosti v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 6. PAUKOVICOVÁ, Paulína. Miestne dane na Slovensku - aktuálne otázky a tendencie vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. STRAŇÁK, Andrej. Zdaňovanie príjmov podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. PILO, Dávid. Význam európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pri zvyšovaní efektívnosti verejnej dopravy v Slovenskej republike v programovom období 2014-2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. JUHÁS, Juraj. Efekty fiškálnej politiky na činnosť súkromného sektora v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. KASPEROVÁ, Lucia. Stabilizačná funkcia rozpočtu Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha