Výsledky vyhľadávania

 1. KALOVÁ, Zdenka. Činnosti Finančnej správy SR : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. FEKETEOVÁ, Petra. Nepriame dane pred finančnou krízou a v súčasnosti : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. FORNEROVÁ, Miroslava. Daňové úniky a možnosti ich eliminácie v oblasti nepriamych daní : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 4. GAĽO, Peter. Rizika a výzvy starnutia populácie pre udržateľnosť verejných financií v krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. GROSSMANOVÁ, Dominika. Uplatňovanie základnej a zníženej sadzby spotrebnej dane z alkoholických nápojov vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 89 s.
  kniha

  kniha

 6. HABA, Róbert. Fúzie a akvizície podnikov : diplomová práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. DANIŠOVÁ, Veronika. Výsledok hospodárenia v účtovníctve, jeho zisťovanie, členenie a analýza : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. DEMIGER, Peter. Daňové a účtovné aspekty obstarania a financovania motorových vozidiel : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. DOBIAŠOVÁ, Nikola. Finančná podpora MSP v SR : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. DURCOVÁ, Lenka. Analýza výsledku hospodárenia z účtovného a daňového hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha