Výsledky vyhľadávania

 1. TOMČÍKOVÁ, Michaela. Fiškálne aspekty sociálnej exklúzie : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ŠORF, Martin. Nové prístupy využitia metód Value at Risk pri meraní finančných rizík : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2018. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. REMETA, Ján. Interakcia daňového systému a ekonomický rast : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. BLAHOVÁ, Monika. Vybrané náklady právnickej osoby a ich vplyv na daňové zaťaženie právnickej osoby v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 84 s.
  kniha

  kniha


 5. BOROVSKÁ, Lucia. Priame zahraničné investície – vplyv dezinvestícií na hostiteľskú krajinu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomír Darmo. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. BRANIŠOVÁ, Dominika. Finančná podpora malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 7. BEREŽNÝ, Ľuboš. Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu v SR : diplomová práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. BROCKA, Adam. Financovanie sociálnych inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 9. BUGÁR, Krisztína. Vybrané problémy rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. BUDYNSKA, Olga. Behavioral aspects of taxation : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha