Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. CAGÁŇOVÁ, Zuzana. Virtuálna organizácia a virtuálny tím : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Skorková. Bratislava, 2020. 92 s.
  kniha

  kniha

 4. LOVÁS, Lukáš. Kognitívne skreslenia a heuristiky: Prečo nedokážeme rozpoznať talent? : diplomová práca. Školiteľ: Kateřina Legnerová. Bratislava, 2020. 90 s.
  kniha

  kniha

 5. SOCHANIČ, Vladislav. Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ŠVANTNEROVÁ, Zuzana. Model riadenia ľudského kapitálu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. KOŠLAB, Jakub. Metódy rozhodovania a ich aplikácia v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 39 s.
  kniha

  kniha

 8. ZLATOŠOVÁ, Radka. Zmena podnikovej kultúry vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. BARÁTOVÁ, Michaela. Manažment diverzity vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. SVATÍKOVÁ, Simona. Trendy v manažérskom vzdelávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Vladislav Sochanič. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha