Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SOCHANIČ, Vladislav. Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BAZELOVÁ, Veronika. Implementácia vybraných metód efektívnosti a kvality vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. BOLCÁROVÁ, Michaela. Marketingový plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Čambalíková. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. FRAJTOVÁ, Miriama. Eliminácia byrokratických disfunkcií v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Skorková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. KIČINKOVÁ, Katarína. Inovatívnosť na podporu konkurencieschopnosti malého alebo stredného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. VILČEKOVÁ, Kristína. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. BARIČIAKOVÁ, Martina. Obsah práce manažéra na jednotlivých úrovniach riadenia vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. DOMBIOVÁ, Karen. Podnikateľský plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Zagoršek. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha