Výsledky vyhľadávania

 1. MASARYKOVÁ, Nikola. Personálny marketing vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 2. MIKLEOVÁ, Lenka. Incept, development and progress of a start-up : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. MIKLUŠÁKOVÁ, Simona. Fluktuácia ako faktor znižovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 4. MIŠINSKÁ, Barbora. Budovanie značky zamestnávateľa ako súčasť personálneho marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 5. MIŠOVÁ, Klára. Možnosti znižovania fluktuácie zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. NEVEDELOVÁ, Ingrida. Vzťah motivácie zamestnancov a ich spokojnosti s pracovným miestom : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 7. OLANIYI, Raphael. Diversity Management Tools in the Human Resources Management system : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 8. OVESNÁ, Katarína. Metódy vzdelávania a ich aplikovateľnosť v ďalšom profesijnom vzdelávaní : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 9. PAGÁČOVÁ, Zuzana. Systém riadenia ľudských zdrojov v podniku v automobilovom priemysle : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 10. PAVLIŠČÁK, Šimon. Postupy zvyšovania angažovanosti zamestnancov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha