Výsledky vyhľadávania

 1. DOMBIOVÁ, Karen. Podnikateľský plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Zagoršek. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. BAZELOVÁ, Veronika. Implementácia vybraných metód efektívnosti a kvality vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. ČISOVSKÝ, Dávid. Interná kontrola : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Paprskárová. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 4. BOLCÁROVÁ, Michaela. Marketingový plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Čambalíková. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. FRAJTOVÁ, Miriama. Eliminácia byrokratických disfunkcií v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Skorková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. HÁJOSOVÁ, Tímea. Súčasné a budúce trendy vo vzdelávaní manažérov : bakalárska práca. Školiteľ: Vladislav Sochanič. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. KIČINKOVÁ, Katarína. Inovatívnosť na podporu konkurencieschopnosti malého alebo stredného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. KUBÍČKOVÁ, Pavlína. Hodnotenie zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 9. VILČEKOVÁ, Kristína. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Matkovčíková. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. BARIČIAKOVÁ, Martina. Obsah práce manažéra na jednotlivých úrovniach riadenia vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha