Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SOCHANIČ, Vladislav. Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. DUDÁŠ, Frederik. Financovanie rozvoja startupu : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Mikle. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. HANULÍKOVÁ, Tatiana. Rozhodovanie v podmienkach neistoty : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. VÉPYOVÁ, Michaela. Marketingový plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Čambalíková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. WEISSMANNOVÁ, Viktória. Metódy rozhodovania a ich aplikácia v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. SZUNYAIOVÁ, Miroslava. Podnikateľský plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Zagoršek. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠEDÍK, Ján. Rozhodovanie podniku v podmienkach neistoty : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Remeňová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. SUŠIENKOVÁ, Ivana. Efektívne vyhľadávanie zamestnancov vyplývajúce z dynamického vývoja na trhu práce : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha