Výsledky vyhľadávania

 1. PALKOVÁ, Zuzana. Analýza poistenia cestovných kancelárií v komerčných poisťovniach : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Snopková. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 2. PRELOŽNÍKOVÁ, Ivana. Kompenzácia obetí katastrof a úloha poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. STEINEROVÁ, Sára. 25 rokov moderného poisťovníctva na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2021. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. PETKOVÁ, Simona. Analýza krytia poľnohospodárskych rizík : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Snopková. Bratislava, 2021. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. BERNÁT, Michal. Možnosti riadenia rizika dlhovekosti nástrojmi komerčného poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. KUBIŠ, Peter. Ekonomický rast a rozvoj poistného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. ZADŽOROVÁ, Patrícia. Analýza využívania rôznych distribučných kanálov v poisťovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. KAMZÍK, Maroš. Vplyv kognitívnych schopností na dopyt po poistení : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. KLUBNÍKOVÁ, Michaela. Príspevok poistenia k rozvoju spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2021. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. SMOLÍČKOVÁ, Paulína. Rozhodovanie spotrebiteľa v oblasti životného poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2021. 63 s.
  kniha

  kniha