Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. Helena Majdúchová a kolektív ; editor: Dana Hrušovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 452 s. [22,9 AH]. ISBN 978-80-225-4618-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. HOJDIK, Vladimír. Hodnotenie vzťahu úrovne online reputácie a výkonnosti podniku v podmienkach automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. MÉSZÁROSOVÁ, Denisa. Zvyšovanie konkurecieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 38 s.
  kniha

  kniha

 4. TVRDOŇ, Rudolf. Využitie marketingových nástrojov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Adam Bartoš. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. HUDÁK, Branislav. Analýza vplyvov externého prostredia v automobilovom priemysle v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. IVAN, Viktor. Komplexná analýza systému nákladovo orientovanej tvorby cien : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Kovalev. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Vplyv krízového vývoja rodinného podnikania na jeho ekonomiku a riadenie : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2018. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ZVALO, Jakub. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie ako súčasť stanovenia hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 102 s.
  kniha

  kniha

 10. ĎURICOVÁ, Kristína. Zavádzanie inovácií ako nástroja na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha