Výsledky vyhľadávania

 1. MÁJKOVÁ, Paula. Podnikateľský zámer ako podklad pre získanie úveru : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 2. KABÁTOVÁ, Denisa. Analýza nástrojov komunikačného mixu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. BERNÁTOVÁ, Dominika. Analýza rozpočtov režijných nákladov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 4. BEHARKOVÁ, Denisa. Lákadlá a nástrahy bankových ponúk pre retailového investora : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠARLINA, Igor. Charakteristika organizácii na podporu rozvoja podnikania v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Šúbertová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 6. RAJCSÁNYIOVÁ, Lucia. Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2017. 98 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠPIČUKOVÁ, Natália. Význam zodpovedného podnikania v MSP : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kissová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠKEREŇOVÁ, Lucia. Riziká a prínosy fungovania monopolu v rozvinutych ekonomikách : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 9. SLAVKOVSKÝ, Peter. Transferové oceňovanie, ich význam a využitie v podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 10. MURCINOVÁ, Ivana. Ekonomika a manažment zodpovedného podnikania vo vybranom MSP : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2017. 95 s.
  kniha

  kniha