Výsledky vyhľadávania

 1. KUBÍK, Peter. Ekonomické aspekty vytvorenia a transferu zlepšovateľského hnutia v zamestnaneckom pomere : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2021. 211 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ACHENBACH, Peter. Evaluation of the Behaviour of Selected Small and Medium Enterprises in the Area of Corporate Social Responsibility : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2021. 213 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SIEVERS, Georg. Perspectives, implementability and measurability of ethical principles in business management : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 212 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. CENTÁROVÁ, Jana. Kompetenčný model zamestnanca vo vybraných odvetviach kreatívneho priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2021. 143 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. Helena Majdúchová et al. ; editors: Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Trúchliková, Monika Raková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 132 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-7556-093-3.
  kniha

  kniha

 6. Rodinné podnikanie v kontexte udržateľného rozvoja. Mária Trúchliková a kolektív ; vedeckí recenzenti: Ľudovít Šrenkel, Miroslav Tóth. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 50 s. [3 AH]. I-21-109-00. ISBN 978-80-7556-091-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. Daniela Rybárová et al. ; editorial and Compilation Work: Dana Hrušovská. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2021. 154 s. [11,2 AH]. VEGA 1/0708/20. ISBN 978-80-210-7681-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu II. : zborník vedeckých prác. Helena Majdúchová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Slávka Šagátová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 96 s. [4,85 AH]. VEGA 1/0340/19. ISBN 978-80-225-4901-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. Aktuálne postavenie podnikov kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky a Európskej únie. Mária Kmety Barteková et al. ; reviewers: Ľudomír Šlahor, Miroslav Tóth. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. CD-ROM 73 s. [3,65 AH]. I-20-101-00. ISBN 978-80-7556-086-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. Gabriela Dubcová et al. ; editorial and Compilation Work: Jana Kissová. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2021. 84 s. [6,68 AH]. VEGA 1/0836/21. ISBN 978-80-280-0003-5.
  kniha

  kniha