Výsledky vyhľadávania

 1. BRILLOVÁ, Ivana. Ekonomická žurnalistika v konšpiratívnom médiu : diplomová práca. Školiteľ: Karel Dvořák. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 2. IŠTVANCOVÁ, Monika. Banková únia - budúcnosť EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. NAGYOVÁ, Bianka. Spotreba a kvalita života domácností v kontexte enviromentálnej zodpovednosti : diplomová práca. Školiteľ: Matej Valach. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. PETRÍKOVÁ, Lucia. Mikroekonomická politika štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 5. SIMIKOVÁ, Henrieta. Výdavky na zdravie z pohľadu slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠPERKOVÁ, Petra. Konkurencieschopnosť zahraničného obchodu SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. TOMŠA, Daniel. Význam mediálnej výchovy ako súčasti vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. PALEČKOVÁ, Katarína. Fake news ako nástroj mediálnej manipulácie : diplomová práca. Školiteľ: Karel Dvořák. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha

 9. PRNO, Róbert. Koncept teórie udržateľnosti v kontexte ekonomickej teórie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2019. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. Marcel Novák a kolektív ; zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Eva Sirakovová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 362 s. OP VaV (ITMS 26240120032). ISBN 978-80-225-4619-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha