Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMOVSKÝ, Peter. Konvergencia národných inovačných systémov Slovenskej republiky a vybraných krajín Európskej únie z hľadiska inovačnej výkonnosti a efektívnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Gonda. Bratislava, 2018. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. CHMELOVÁ, Michelle. Úloha ropného a plynárenského sektora v ekonomickom rozvoji v krajinách vyvážajúcich ropu a zemný plyn: teoretické skúmanie a empirické analýzy : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2018. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. FIALOVÁ, Simona. Ochrana finančného spotrebiteľa a finančná gramotnosť v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 4. DIŠKANOVÁ, Nikola. Vývojové trendy bankových sústav - modely centrálneho bankovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 5. MOLNÁR, Lukáš. Úloha médií pri formovaní politického názoru občanov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. SIRAKOVOVÁ, Eva. Mikroekonomická politika štátu v sociálnej oblasti : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. TERNOVÁ, Eva. Externality vo vybranom odvetví a možnosti ich riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. VÝBEROVÁ, Petra. Vývoj, podoby a pôsobenie reklamy vo vybraných internetových médiách : diplomová práca. Školiteľ: Karel Dvořák. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. BINDAS, Bohdan. Protimonopolné regulovanie vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. BLAŽEJ, Peter. Princípy a pravidlá tvorby novej regulačnej politiky pre nastávajúce regulačné obdobie : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha