Výsledky vyhľadávania

 1. TOMŠA, Daniel. Zmeny v štruktúre hospodárstva Slovenska od 1. svetovej vojny po súčasnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 2. SIMIKOVÁ, Henrieta. Štruktúra verejného dlhu vo vybraných krajinách eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Kálovec. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠPERKOVÁ, Petra. Zahranično-obchodná politika EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 4. NAGYOVÁ, Bianka. Médiá ako prostriedok rozvoja finančnej gramotnosti obyvateľstva SR : bakalárska práca. Školiteľ: Karel Dvořák. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 5. IŠTVANCOVÁ, Monika. Význam mediálnej výchovy ako súčasti vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha


 6. MICHALOVÁ, Ivana. Finančná a ekonomická kríza v tlačených médiách : bakalárska práca. Školiteľ: Karel Dvořák. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 7. CZIPL, Peter. Komparácia vývoja ekonomických systémov krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Piovarčiová. Bratislava, 2017. 37 s.
  kniha

  kniha


 8. SURA, Patrik. Pozitíva a negatíva elektronického obchodovania : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. PETRÍKOVÁ, Lucia. Vplyv príjmovej nerovnosti na kvalitu života : bakalárska práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. ČIČMANCOVÁ, Lucia. Dlhová kríza v eurozóne : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha