Výsledky vyhľadávania

 1. SIRAKOVOVÁ, Eva. Alternatívne mechanizmy poskytovania a financovania verejných statkov (behaviorálny prístup) : dizertačná práca. Školiteľ: Anetta Čaplánová. Bratislava, 2021. 114 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy”. Zborník editovali: Ivana Lennerová, Ivan Francisti, Hussein Mkiyes ; recenzenti: Vieroslava Holková, Vladimír Gonda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 146 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-225-4870-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BEDNÁRIKOVÁ, Alexandra. Ekonomické a právne aspekty Brexitu : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. CABARKA, Michal. História a súčasnosť obchodných vojen : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. GLADYS, Adrián. Plnenie cieľov stratégie Európa 2020 v Európskej únii a na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. FALTÝNKOVÁ, Natália. Publicum bonum privato est praeferendum – verejné dobro má mať prednosť pred súkromným : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. HOLÚBEKOVÁ, Alexandra. Analýza poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Snopková. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. JANKOVIČOVÁ, Lucia. Ekonomické a právne dopady brexitu : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2021. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. KRČÍKOVÁ, Tatiana. Zadlžovanie sa domácností ako výsledok nižšej finančnej gramotnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. KURILA, Jakub. Komparácia poistných podvodov na Slovensku a v Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Chrančoková. Bratislava, 2021. 67 s.
  kniha

  kniha