Výsledky vyhľadávania

 1. HAJDUKOVÁ, Stanislava. Ekonomické a právne dopady migrácie na vybrané cieľové krajiny : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. IZAKOVIČOVÁ, Katarína. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. JAKÚBKOVÁ, Petra. Právna úprava a komparácia vývoja minimálnej mzdy a odvodov v SR s vybranými krajinami EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Miriama Dubovská. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. JEŽÍK, Jakub. Analýza školskej politiky v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. KARABELLI, Sandra. Startupový ekosystém v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. BENČAT, David. Zneužitie dominantného postavenia na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠTEFANÍK, Tomáš. Kvalita života domácností a jej právny rámec v európskom kontexte : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. ŽÚBOROVÁ, Martina. Cirkulárna ekonomika ako nevyhnutnosť udržateľného rozvoja : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. KAPUSTA, Peter. Ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Leško. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. SOBOSLAI, Ján. Regulácia v oblasti poskytovania finančných produktov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha