Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMOVSKÝ, Peter. Konvergencia národných inovačných systémov Slovenskej republiky a vybraných krajín Európskej únie z hľadiska inovačnej výkonnosti a efektívnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Gonda. Bratislava, 2018. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. CHMELOVÁ, Michelle. Úloha ropného a plynárenského sektora v ekonomickom rozvoji v krajinách vyvážajúcich ropu a zemný plyn: teoretické skúmanie a empirické analýzy : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2018. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. FIALOVÁ, Simona. Ochrana finančného spotrebiteľa a finančná gramotnosť v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 4. DIŠKANOVÁ, Nikola. Vývojové trendy bankových sústav - modely centrálneho bankovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 5. ZEMAN, Jakub. Vplyv právnej formy podnikania na finančnú politiku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 6. GÁLIKOVÁ, Patrícia. Protimonopolné regulovanie vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 7. DUCHAJ, Tomáš. Posúdenie efektov externalít vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 8. PAŠKOVÁ, Erika. Regulácia v oblasti poskytovania finančných produktov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 9. TOMŠA, Daniel. Zmeny v štruktúre hospodárstva Slovenska od 1. svetovej vojny po súčasnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 10. MAČEKOVÁ, Michaela. Odraz legislatívnych zmien vo vývoji hospodárstva SR (zákon o dani z príjmov) : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha