Výsledky vyhľadávania

 1. BURIAN, Lukáš. Fiškálna a politická únia - podmienka udržateľnosti eurozóny : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Muchová. Bratislava, 2020. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. Zostavili: Zuzana Brinčíková, Ľubomír Darmo ; recenzenti: Veronika Piovarčiová, Elena Fifeková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 144 s. [7,2 AH]. VEGA 1/0664/20. ISBN 978-80-225-4756-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BARTALOŠOVÁ, Csilla. Koordinácia fiškálnych politík v Európskej únii : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Sirakovová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. BÁTORA, Andrej. Analýza zdravotnej politiky v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. BENČAT, David. Zneužitie dominantného postavenia na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. BELÁKOVÁ, Lucia. Poskytovanie investičných stimulov v Slovenskej republike – ekonomický pohľad a legislatívna úprava : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Darmo. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. ČUČOVÁ, Dominika. Zákonodarstvo v oblasti migrácie a jeho vplyv na trh práce SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Detersová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. HAJDUKOVÁ, Stanislava. Ekonomické a právne dopady migrácie na vybrané cieľové krajiny : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. BOŽEC, Miloslav. Ekonomické a právne dopady migrácie na vybrané zdrojové krajiny : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Lennerová. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. KAPUSTA, Peter. Ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Leško. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha