Výsledky vyhľadávania

 1. Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Peter Adamovský ; recenzenti: Dušan Stanek, Martin Šustr. 1. vydanie. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. CD-ROM [212 s., 10,6 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4440-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ZEMAN, Jakub. Vplyv právnej formy podnikania na finančnú politiku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. GÁLIKOVÁ, Patrícia. Protimonopolné regulovanie vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 4. DUCHAJ, Tomáš. Posúdenie efektov externalít vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. PAŠKOVÁ, Erika. Regulácia v oblasti poskytovania finančných produktov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. TOMŠA, Daniel. Zmeny v štruktúre hospodárstva Slovenska od 1. svetovej vojny po súčasnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 7. MAČEKOVÁ, Michaela. Odraz legislatívnych zmien vo vývoji hospodárstva SR (zákon o dani z príjmov) : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Poláčková. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 8. MICHALÍKOVÁ, Monika. Politika poskytovania investičných stimulov vo vybraných krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 9. ZÁŠKVAROVÁ, Nikoleta. Komparácia systému nemocenského poistenia v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 10. PSOTOVÁ, Michaela. Právny rámec poskytovania investičných stimulov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Darmo. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha