Výsledky vyhľadávania

  1. STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Business informatics. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, dotlač 2011. 108 s. [8,296 AH]. ISBN 978-80-225-2796-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]

  2. POSPÍŠILOVÁ, Jana - HRUŠKOVÁ, Gabriela. Wir sprechen Deutsch. Bratislava : Ekonóm, 2003, dotlač 2011. 116 s. ISBN 80-225-1716-X. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  3. STRELKOVÁ, Katarína - KRATOCHVÍLA, Ján. Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, dotlač 2011. 130 s. [8,764 AH]. ISBN 978-80-225-2328-8. [Počet ex. : 17, z toho voľných 14, prezenčne 3]

  4. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 [elektronický zdroj]. Vedecký redaktor Katarína Seresová ; zostavili: Ingrid Kunovská, Zuzana Kočišová, Mária Mrázová, Oľga Vereská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2933-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha


  5. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Jazyk a identita v európskom kontexte. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 130 s. [7,17 AH]. ISBN 978-80-225-2997-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]

  6. BLAHAK, Boris et al. Landeskunde der Slowakei und der deutschsprachigen Ländern. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, dotlač 2010. 307 s. [22,151 AH]. ISBN 978-80-225-2370-7. [Počet ex. : 14, z toho voľných 10, prezenčne 4]

  7. PAŠKOVÁ, Hana. Glosár k učebnici English for business studies. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, dotlač 2007, dotlač 2010. 65 s. ISBN 80-225-2086-1. [Počet ex. : 14, z toho voľných 13, prezenčne 1]

  8. ONDREJOVÁ, Zuzana et al. English for business studies : workbook. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 300 s. [11,667 AH]. ISBN 978-80-225-2967-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

  9. CHABADOVÁ, Helena. Ekonomisty, davajte pogovorim po-russki. 2. časť. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, dotlač 2010. 116 s. [6,116 AH]. ISBN 80-225-2231-7. [Počet ex. : 18, z toho voľných 14, prezenčne 4]

  10. STRELKOVÁ, Katarína - DULEBOVÁ, Irina - CHABADOVÁ, Helena. Ruská ekonomická lexika : slovensko-ruský ekonomický slovník. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 131 s. [4,298 AH]. ISBN 978-80-225-2917-4. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]