Výsledky vyhľadávania

 1. STRELKOVÁ, Katarína - KRATOCHVÍLA, Ján. Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, dotlač 2011. 130 s. [8,764 AH]. ISBN 978-80-225-2328-8. [Počet ex. : 17, z toho voľných 14, prezenčne 3]

 2. POSPÍŠILOVÁ, Jana - HRUŠKOVÁ, Gabriela. Wir sprechen Deutsch. Bratislava : Ekonóm, 2003, dotlač 2011. 116 s. ISBN 80-225-1716-X. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 3. STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Business informatics. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, dotlač 2011. 108 s. [8,296 AH]. ISBN 978-80-225-2796-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 4. PAŠKOVÁ, Hana. Glosár k učebnici English for business studies. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, dotlač 2007, dotlač 2010. 65 s. ISBN 80-225-2086-1. [Počet ex. : 14, z toho voľných 13, prezenčne 1]

 5. STRELKOVÁ, Katarína - DULEBOVÁ, Irina - CHABADOVÁ, Helena. Ruská ekonomická lexika : slovensko-ruský ekonomický slovník. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 131 s. [4,298 AH]. ISBN 978-80-225-2917-4. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 6. SMOLEŇOVÁ, Elena. Základy odbornej ekonomickej taliančiny. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [7,577 AH]. ISBN 978-80-225-2922-8. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 7. STRELKOVÁ, Katarína. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 106 s. [4,634 AH]. ISBN 978-80-225-2927-3. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]

 8. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 [elektronický zdroj]. Vedecký redaktor Katarína Seresová ; zostavili: Ingrid Kunovská, Zuzana Kočišová, Mária Mrázová, Oľga Vereská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2933-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Jazyk a identita v európskom kontexte. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 130 s. [7,17 AH]. ISBN 978-80-225-2997-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 10. BLAHAK, Boris et al. Landeskunde der Slowakei und der deutschsprachigen Ländern. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, dotlač 2010. 307 s. [22,151 AH]. ISBN 978-80-225-2370-7. [Počet ex. : 14, z toho voľných 10, prezenčne 4]