Výsledky vyhľadávania

 1. KOCHAJDOVÁ, Monika. Ekonomické sankcie a ich vplyv na ekonomiky Ruska a EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2021. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. STASHUK, Vitalii. Špecifika procesov regionalizácie na Ukrajine po roku 1991 : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2021. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. Za zagaľnoju redakcieju: M. M. Palinčak, V.P. Prichoďko, V.V. Chiminěc ... [et al.]. Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. 137 s. Naukove vidannja. ISBN 978-966-992-436-0.
  kniha

  kniha

 4. BROCKOVÁ, Katarína. [Teória medzinárodných vzťahov]. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 98-100. Recenzia na: Teória medzinárodných vzťahov / František Škvrnda - Ľubomír Čech - Rudolf Kucharčík ; recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - ISBN 978-80-225-4790-1.
  článok

  článok

 5. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  elektronický časopis

 6. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 7. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. Zostavovatelia zborníka/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 441 s. [37,25 AH]. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2021/zbornik.pdf> ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ČECH, Ľubomír. Medzinárodné vzťahy v období od skončenia tridsaťročnej vojny do začiatku prvej svetovej vojny : (1648 -1914). Recenzenti: Dalibor Vlček, Rudolf Kucharčík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [7,04 AH]. ISBN 978-80-225-4797-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. GREŠŠ, Martin. Obchodné vzťahy Kórejskej republiky s Európskou úniou. Recenzenti: Lidiia Karpenko, Ľudmila Lipková, René Pawera. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 102 s. [8 AH]. ISBN 978-80-225-4826-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. BACULÁKOVÁ, Kristína. Kreatívny priemysel – nová paradigma svetovej ekonomiky. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Miroslava Szarková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 131 s. [7,97 AH]. ISBN 978-80-225-4824-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]